انجام کلیه پروژه های اتوماسیون صنعتی باPLCوHMI....

شرکت شیذر: ۰۳۱۳۲۳۳۴۰۷۶

طراحی و اجرای پروژه های اتوماسیون صنعتی مشاوره و معرفی قطعات جایگزین برای قطعات و تجهیزات قدیمی و فرسوده طراحی و ساخت تابلوهای کنترل صنعتی برنامه نویسی سیستمهای کنترلی PLC براساس سفارش مشتری

شرکت شیذر

آذربایجان شرقی > میانه

۰۳۱۳۲۳۳۴۰۷۶

آدرس: خیابان شیخ بهایی

تعداد بازدید: ۲۰۱

به روز رسانی: امروز ۱۶:۲۹

شناسه آگهی: ۹۸۶۴۸۱